Jak do nas dojechać w czasie remontu ul. Kościuszki?

Obecnie głównym utrudnieniem jest zamknięcie ul. Kościuszki od strony alej oraz ul. Księcia Jóżefa.

Bezpośredni dojazd do Zaczynu jest możliwy. Dojazd z południa, wschodu oraz pólnocy jest możliwy przy użyciu objazdu zaczynającego się przy kinie Kijów.

Dojazd z zachodu miasta (ul. Księcia Józefa) wymaga dojechania do ulicy Focha, dojazd z ul. Królwej Jadwigi bez zmian.

Proponowane trasy objazdów oraz dostępne miejsca parkingowe poniżej:Gdzie zaparkować?

W związku z remontem ul. Kościuszki, miejsca parkingowe przy ul. Kościuszki są wyłączone z użytku, pozostałe miejsca bez zmian. Polecamy parkowanie na ul. Lelewela lub ul. Tatarskiej, nieco odleglejsze, ale zwykle pewne są miejsca przy miejskiech wodociągach wzdłuż ul. Dunin-Wąsowicza.